CENY ZŁOTA W 2019 ROKU, notowania bieżące, historyczne - kraj, świat!


Tab. 1. GŁÓWNE MONETY INWESTYCYJNE - BULIONOWE

Emitent Moneta

Masa

(g)

Australia Naget/Kangaro 31,144
Austria Philhamronica 31,144
Brytania Britannia Gold Coins
31,144
Brytania Severeign Gold Coins 7,35
Canada
Maple Gold Coins 31,144
RPA Krugerrand
31,144
USA Eagle Gold Coins 31,144

Źródło:24hGold.


Tab. 2. ZŁOTO WEDŁUG PROCENTOWEJ ZMIANY WARTOŚCI
W LATACH 2009-2018

ROK

Zmiana

%

2018 -8,40
2017 +11,9
2016 +9,1
2015 -11,4
2014 -0,02
2013 -27,8
2012 +5,70
2011 +11,5
2010 +29,2
2009 +25,6

Źródło:24hGold.
Tab. 3. CENA UNCJI TROY METALI SZLACHETNYCH

WEDŁUG NOTOWAŃ ZAMYKAJĄCYCH TYDZIEŃ NA GIEŁDZIE

Data

notowania

ZŁOTO

(w USD)

SREBRO

(w USD)

PLATYNA

(w USD)

PALLAD

(w USD)

ROD

(w USD)

11.01.2019 1 286,80 15,57 808,00 1 303,00 2 280,00
Źródło: giełda towarowa N. Jork.

ceny złota CENA ZŁOTA 2019 - giełda N. Jork, NBP

CENA METALI SZLACHETNYCH 2019 - giełda N. Jork

 CENA ZŁOTA 2018 - giełda N. Jork, NBP

ceny złota CENA METALI SZLACHETNYCH 2018 - giełda N. Jork

ceny złota CENY ZŁOTA HISTORYCZNE W LATACH 1800-2018


Uwaga! Udostępniamy codzienne notowania metali szlachetnych od 2006 roku!


Tab. 4. ZŁOTO WEDŁUG ZMIANY ŚREDNIEJ WARTOŚCI
 W 2018 ROKU

Miesiąc
1 g złota
pr. 1000-24K
(w PLN)
1 g złota
pr. 585-14K
(w PLN)
Zmiana
(%)
styczeń 146,09 85,48 -
luty
144,52 84,56 -1,07
marzec 145,43 85,09 +0,62
kwiecień 146,42 85,68 +0,68
maj
151,86 88,82 +3,71
czerwiec 151,85 88,72 -0,01
lipiec 147,46 86,28 -0,29
sierpień 143,39 83,88 -2,76
wrzesień 142,14 83,17 -0,87
październik 146,27 85,58 +2,89
listopad 148,59 86,94 +1,58
grudzień 151,32 88,54 +1,83

Źródło: giełda N. Jork, kurs walut NBP, materiały własne.

Informacje zawarte w tabeli 4 kontynuowane będą także w roku obecnym - od lutego br.

Tab. 5. CENA UNCJI TROY ZŁOTA
WEDŁUG AKTUALNYCH NOTOWAŃ GIEŁDY N. JORK
I DOLARA AMERYKAŃSKIEGO W NBP

Data Uncja złota
pr.1000-24K
(w PLN)
1 g złota
pr.1000-24K
(w PLN)
1 g złota
pr.585-14K
(w PLN)
Zmiana
(%)
02.01.2019 4 840,81
155,63 91,06
-
03.01.2019 4 869,84 156,56 91,61 +0,59
04.01.2019 4 877,95 156,82 91,76 +0,80
07.01.2019 4 850,18 155,93 91,24 -0,56
08.01.2019 4 815,06 154,80 90,58 -0,72
09.01.2019 4 801,52
154,37
90,33
-0,27
10.01.2019 4 826,16 155,16 90,79 +0,51
11.01.2019 4 818,85 154,92 90,65 -0,15
14.01.2019 4 847,44 155,84 91,19 +0,59
15.01.2019 4 837,66 155,53 91,01 -0,19
16.01.2019 4 850,59 155,94 91,25 +0,26
17.01.2019 4 863,61
156,36 91,49 +0,26
02.01.2019 - uncja złota (USD) 1 286,80, 1 USD (PLN) 3,7619
03.01.2019 - uncja złota (USD) 1 287,40, 1 USD (PLN) 3,7827
04.01.2019 - uncja złota (USD) 1 293,20, 1 USD (PLN) 3,7720
07.01.2019 - uncja złota (USD) 1 290,80, 1 USD (PLN) 3,7575
08.01.2019 - uncja złota (USD) 1 282,00, 1 USD (PLN) 3,7559
09.01.2019 - uncja złota (USD) 1 280,10, 1 USD (PLN) 3,7509
10.01.2019 - uncja złota (USD) 1 291,80, 1 USD (PLN) 3,7360
11.01.2019 - uncja złota (USD) 1 292,30, 1 USD (PLN) 3,7289
14.01.2019 - uncja złota (USD) 1 294,10, 1 USD (PLN) 3,7458
15.01.2019 - uncja złota (USD) 1 288,60, 1 USD (PLN) 3,7542
16.01.2019 - uncja złota (USD) 1 289,40, 1 USD (PLN) 3,7619
17.01.2019 - uncja złota (USD) 1 293,00, 1 USD (PLN) 3,7615
Źródło: giełda N. Jork, kurs walut w NBP.


Tab. 6. CENA UNCJI TROY SREBRA, PLATYNY, PALLADU
WEDŁUG AKTUALNYCH NOTOWAŃ GIEŁDY N. JORK
I DOLARA AMERYKAŃSKIEGO W NBP

Data
Srebro
(w PLN)
Platyna
(w PLN)
Pallad
(w PLN)
02.01.2019 58,15
2 975,66
4 698,61
03.01.2019 58,89 2 995,89 4 720,80
04.01.2019 59,18 2 998,74 4 730,08
07.01.2019 59,14 3 084,90
4 850,93
08.01.2019 58,40 3 079,83 4 848,86
09.01.2019 58,51 3 071,98 4 951,18
10.01.2019 58,11 3 078,46 4 890,42
11.01.2019 58,43
3 065,15 4 910,96
14.01.2019 58,28 2 996,64
4 862,04
15.01.2019 58,34 3 018,37 4 918,00
16.01.2019 58,45 3 005,75 4 935,61
17.01.2019 58,60 3 024,24 5 047,93

Źródło: giełda N. Jork, kurs walut w NBP.


Tab. 7. ZŁOTO ZŁOMOWE WEDŁUG ŚREDNIEJ CENY RYNKOWEJ
(prezentowane notowania nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa)

Data 1 g złota
pr. 585-14K
(w PLN)
Zmiana
%
02.01.2019 80,13
-
03.01.2019 81,11 +1,22
04.01.2019 81,20 +0,11
07.01.2019 81,00 -0,24
08.01.2019 81,31 +0,38
09.01.2019 80,58 -0,89
10.01.2019 80,02 -0,69
11.01.2019 80,30 +0,34
14.01.2019 80,01 -0,36
15.01.2019 80,11 +0,12
16.01.2019 80,50 +0,48
17.01.2019 80,80 +0,37
w przeliczeniu na próbę złota
(w PLN)
333 (8K) = 45,99
375 (9K) = 51,79
500 (12K) = 69,05

750 (18K) = 103,58

900 (21,6K) = 124,30

916 (22K) = 126,51

960 (23K) = 132,59

986 (23,7K) = 136,18
999,9 (24K) = 138,10
Źródło: krajowy rynek złota.


Tab. 8. CENA ZŁOTA
WYLICZONA W NARODOWYM BANKU POLSKIM

Data 1 g złota
pr.1000-24K
(w PLN)
W przeliczeniu
na 1 g złota
pr.585-14K
(w PLN)
Zmiana
%
02.01.2019 154,94 90,63 -
03.01.2019 155,18 90,78 +0,15
04.01.2019 156,94 91,80 +1,13
07.01.2019 155,22 90,80 -1,09
08.01.2019 156,12 91,33 +0,57
09.01.2019 155,34 90,87 -0,49
10.01.2019 155,40 90,90 +0,03
11.01.2019 155,19 90,78 -0,13
14.01.2019 154,53 90,40 -0,42
15.01.2019 155,68 91,07 +0,74
16.01.2019 156,25 91,40 +0,36
17.01.2019 156,31 91,44 +0,03

Źródło: NBP.


Tab. 9. WARTOŚĆ WYBRANYCH MONET ZŁOTYCH
NA RYNKU USA

Moneta Masa
(g)
Cena
(w USD)
20$ Dollars US Or
30,09
1 250,32
10$ Dollars US Or
15,05
625,16
5$ Dollars US Or
7,52
312,48
Krrugerand 1 Oz
31,10
1 292,41
50 Pesos Or
37,49
1 557,97
Souverian Or
7,32
304,04
20 Reichmarks Or
7,17
297,89
5 Rubles
3,87
160,81

Źródło: 24hGold.

Tab. 10. NOTOWANIA ZŁOTA NA RYNKU USA

Data
1kg - 999,9
(w USD)
Uncja
(w USD)
1g - 750
(w USD)
1g - 585
(w USD)
1g - 333
(w USD)
02.01.2019
41 246,19
1 282,90
30,93
24,06
15,47
03.01.2019
41 488,93 1 290,45 31,12 24,20 15,56
04.01.2019
41 149,74 1 279,90 30,86 24,00 15,43
07.01.2019
41 545,19 1 292,20 31,16 24,23 15,58
08.01.2019
41 360,32 1 286,45 31,02 24,13 15,51
09.01.2019
41 429,45 1 288,60 31,07 24,17 15,54
10.01.2019
41 535,55
1 291,90 31,15 24,23 15,58
11.01.2019
41 440,70 1 288,95 31,08 24,17 15,54
14.01.2019
41 562,87 1 292,75 31,17 24,24 15,59
15.01.2019
41 615,92
1 294,40 31,21 24,27 15,61
16.01.2019
41 548,41 1 292,30 31,16 24,24 15,58
Źródło: 24hGold.


WYKRES 1. UNCJA ZŁOTA
WEDŁUG CENY MAKSYMALNEJ I MINIMALNEJ
W LATACH 2000-2016


Zobacz lata pozostałe...


WYKRES 2. CENA BIEŻĄCA UNCJI ZŁOTA, SREBRA, PLATYNY,
PALLADU WEDŁUG GIEŁDY TOWAROWEJ N. JORK (w USD)
(aktualizacja w każdej minucie według czasu NY TIME, użyj funkcji przeglądarki "odśwież")

Uncja złota (Au)
(w USD)
Uncja srebra (Ag)
(w USD)
Cena złota według uncji w USD Cena srebra według uncji w USD
Uncja platyny (Pt)
(w USD)
Uncja palladu (Pd)
(w USD)
Cena platyny według uncji w USD Cena palladu według uncji w USD


WYKRES 3. CENA BIEŻACA KILOGRAMA ZŁOTA, SREBRA
WEDŁUG GIEŁDY TOWAROWEJ N. JORK (w USD)

Złoto - 1 kg
(w USD)
Srebro - 1 kg
(w USD)
Cena złota wwedług 1 kg w USD Cena srebra według 1 kg w USD


WYKRES 4. CENA BIEŻĄCA UNCJI ZŁOTA
WEDŁUG EURO, FUNTA SZTERLINGA,
FRANKA SZWAJCARSKIEGO, JENA - giełda towarowa N. Jork

Uncja złota
(EUR)
Uncja złota
(GBP)
Cena złota według uncji w EURO Cena złota wedlug uncji w POUNDS STERLING
Uncja złota
(CHF)
Uncja złota
(JPY)
Cena złota według uncji w SWISS FRANCS Cena złota według uncji w JAPANESE YEN
Źródło: kitco.com.


WYKRES 5. CENA BIEŻACA UNCJI ZŁOTA, SREBRA, PLATYNY, PALLADU, RODU
WEDŁUG N. YORK TIME, LONDON GOLD FIX., AM-PM - Greenwich Mean Time*
(*Fixing dla złota, platyny i palladu ustalany jest dwa razy dziennie o godz. 10.30 i 15.00 GMT,
a dla srebra raz dziennie o godz. 12.00 GMT)

Cena złota, srebra, platyny, palladu, rodu według notowań bieżących-GIEŁDA N.JORK

Źródło: kitco.com


Wykres 6. CENA UNCJI ZŁOTA (w USD)
WEDŁUG OSTATNICH 60 DNI, 6 MIESIĘCY, ROKU, 5 LAT

Źródło: kitco.com.


Korzystając z naszej strony zgadzasz się na użycie plików cookie. X