CENY ZŁOTA W 2019 ROKU, notowania bieżące, historyczne - kraj, świat!

Tab. 1. Główne monety inwestycyjne - bulionowe.
Tab. 2. Złoto według procentowej zmiany wartości w latach 2009-2018.
Tab. 3. Notowania uncji troy metali szlachetnych według ostatniej sesji tygodnia na giełdzie.
Tab. 4. Złoto według średnich notowań giełdowych w relacji z ceną 1 USD w NBP.
Tab. 5. Cena złota wyliczona w Narodowym Banku Polskim.
Tab. 6. Cena uncji troy złota według aktualnych notowań giełdowych w relacji z dolarem amerykańskim w NBP.
Tab. 7. Cena uncji troy srebra, platyny, palladu według aktualnych notowań giełdy N. Jork i dolara amerykańskiego w NBP.
Tab. 8. Cena średnia złota złomowego na rynku krajowym.
(prezentowane notowania nie są ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego)

Tab. 1. GŁÓWNE MONETY INWESTYCYJNE - BULIONOWE

Emitent Moneta

Masa

(g)

Australia Naget/Kangaro 31,144
Austria Philhamronica 31,144
Brytania Britannia Gold Coins
31,144
Brytania Severeign Gold Coins 7,35
Canada
Maple Gold Coins 31,144
RPA Krugerrand
31,144
USA Eagle Gold Coins 31,144

Źródło:24hGold.


Tab. 2. ZŁOTO WEDŁUG PROCENTOWEJ ZMIANY WARTOŚCI
W LATACH 2009-2018

ROK

Zmiana

%

2018 -8,40
2017 +11,9
2016 +9,1
2015 -11,4
2014 -0,02
2013 -27,8
2012 +5,70
2011 +11,5
2010 +29,2
2009 +25,6

Źródło:24hGold.


Procentowa zmiana wartości złota w latach 2009-2018


Źródło: tabela 2.Tab. 3. NOTOWANIA UNCJI TROY METALI SZLACHETNYCH

ZAMYKAJĄCE TYDZIEŃ NA GIEŁDZIE

Data

notowania

ZŁOTO

(w USD)

SREBRO

(w USD)

PLATYNA

(w USD)

PALLAD

(w USD)

ROD

(w USD)

21.06.2019 1 399,00
15,32 807,00 1 484,00 2 925,00
Źródło: giełda towarowa N. Jork.

ceny złota CENA ZŁOTA 2019 - giełda N. Jork, NBP

CENA METALI SZLACHETNYCH 2019 - giełda N. Jork

ceny złota CENY ZŁOTA HISTORYCZNE W LATACH 1800-2018


Uwaga! Udostępniamy notowania metali szlachetnych - z każdego miesiąca, tygodnia i dnia - począwszy od 2006 roku!


Tab. 4. CENA ZŁOTA WEDŁUG ŚREDNICH MIESIĘCZNYCH
NOTOWAŃ GIEŁDOWYCH W RELACJI Z CENĄ 1 USD W NBP
W 2019 ROKU

Miesiąc
1 g złota
pr. 1000-24K
(w PLN)
1 g złota
pr. 585-14K
(w PLN)
Zmiana
(%)
styczeń 156,10
91,34
-
luty
161,35 94,41 +3,36
marzec
159,07 93,07 -1,41
kwiecień
157,74
92,29
-0,83
maj
158,57 92,78 +0,52

Źródło: giełda N. Jork, kurs walut w NBP.Tab. 5. CENA ZŁOTA W NARODOWYM BANKU POLSKIM

Data
1 g złota
pr.1000-24K
(w PLN)
W przeliczeniu
na 1 g złota
pr.585-14K
(w PLN)
Zmiana
%
03.06.2019
160,34
93,79
-
04.06.2019
162,17 94,86 +1,14
05.06.2019
161,98 94,75 -0,11
06.06.2019
162,79 95,23 +0,50
07.06.2019
163,45 95,61 +0,40
10.06.2019
163,60 95,70 +0,09
11.06.2019
161,25 94,33 -1,43
12.06.2019
160,62 93,96 -0,39
13.06.2019
161,21 94,30 +0,36
14.06.2019
162,08 94,81 +0,53
17.06.2019
163,89 95,87 +1,11
18.06.2019
163,81 95,82 -0,04
19.06.2019
164,31 96,12 +0,30
21.06.2019
168,99 98,85 +2,84
24.06.2019
169,37 99,08 +0,22
25.06.2019
168,83 98,76 -0,31
26.06.2019
172,00 100,62 +1,87
27.06.2019
169,46 99,13 -1,47

Źródło: NBP.
Tab. 6. CENA UNCJI TROY ZŁOTA
WEDŁUG AKTUALNYCH NOTOWAŃ GIEŁDOWYCH
W RELACJI Z DOLAREM AMERYKAŃSKIM W NBP

Data Uncja złota
pr.1000-24K
(w PLN)
1 g złota
pr.1000-24K
(w PLN)
1 g złota
pr.585-14K
(w PLN)
Zmiana
(%)
03.06.2019 5 031,18
161,75 94,65
-
04.06.2019 5 031,68 161,77 94,66 +0,01
05.06.2019 5 053,65 162,47 95,07 +0,43
06.06.2019 5 085,48 163,50 95,67 +0,63
07.06.2019 5 062,24 162,75 95,23 -0,45
10.06.2019 5 009,51
161,05 94,24 -1,04
11.06.2019 4 985,33
160,28 93,78 -0,47
12.06.2019 5 030,00 161,71 94,62 +0,89
13.06.2019 5 043,03 162,13 94,87 +0,25
14.06.2019 5 105,97
164,16 96,05 +1,25
17.06.2019 5 065,07 162,84 95,28 -0,80
18.06.2019 5 122,52 164,69 96,36 +1,13
19.06.2019 5 113,55 164,40 96,20 -0,17
21.06.2019 5 230,43 168,16 98,39 +2,28
24.06.2019 5 250,94 168,82 98,78 +0,39
25.06.2019 5 343,27
171,78 100,52
+1,75
26.06.2019 5 279,62 169,74 99,32 -1,18
03.06.2019 - uncja złota (USD) 1 313,90, 1 USD (PLN) 3,8292
04.06.2019 - uncja złota (USD) 1 322,70, 1 USD (PLN) 3,8041
05.06.2019 - uncja złota (USD) 1 332,40, 1 USD (PLN) 3,7929
06.06.2019 - uncja złota (USD) 1 336,00, 1 USD (PLN) 3,8065
07.06.2019 - uncja złota (USD) 1 333,70, 1 USD (PLN) 3,7958
10.06.2019 - uncja złota (USD) 1 327,20, 1 USD (PLN) 3,7745
11.06.2019 - uncja złota (USD) 1 321,60, 1 USD (PLN) 3,7722
12.06.2019 - uncja złota (USD) 1 336,70, 1 USD (PLN) 3,7630
13.06.2019 - uncja złota (USD) 1 336,40, 1 USD (PLN) 3,7736
14.06.2019 - uncja złota (USD) 1 353,40, 1 USD (PLN) 3,7727
17.06.2019 - uncja złota (USD) 1 333,30, 1 USD (PLN) 3,7989
18.06.2019 - uncja złota (USD) 1 344,60, 1 USD (PLN) 3,8097
19.06.2019 - uncja złota (USD) 1 342,00, 1 USD (PLN) 3,8104
21.06.2019 - uncja złota (USD) 1 387,20, 1 USD (PLN) 3,7705
24.06.2019 - uncja złota (USD) 1 405,50, 1 USD (PLN) 3,7360
25.06.2019 - uncja złota (USD) 1 429,60, 1 USD (PLN) 3,7376
26.06.2019 - uncja złota (USD) 1 406,40, 1 USD (PLN) 3,7540
Źródło: giełda N. Jork, kurs walut w NBP.


Tab. 7. CENA UNCJI TROY SREBRA, PLATYNY, PALLADU
WEDŁUG AKTUALNYCH NOTOWAŃ GIEŁDY N. JORK
I DOLARA AMERYKAŃSKIEGO W NBP

Data
Srebro
(w PLN)
Platyna
(w PLN)
Pallad
(w PLN)
03.06.2019 56,05
3 048,04
5 054,54
04.06.2019 56,14 3 123,16 4 968,15
05.06.2019 56,32 3 132,93 5 014,21
06.06.2019 56,83 3 060,42 5 032,19
07.06.2019 56,51 3 036,64 5 048,41
10.06.2019 55,56 3 015,82 5 020,08
11.06.2019 55,26 3 032,84 5 152,82
12.06.2019 55,69 3 078,13 5 177,88
13.06.2019 55,88 3 064,16 5 317,00
14.06.2019 56,62 3 063,43 5 398,73
17.06.2019 56,07 3 031,52 5 432,42
18.06.2019 56,68 3 040,14 5 565,97
19.06.2019 56,77 3 040,69 5 608,90
21.06.2019 57,46 3 028,51 5 565,97
24.06.2019 57,31 3 033,63 5 589,05
25.06.2019 57,55 3 034,93 5 651,25
26.06.2019 57,21 3 029,47 5 672,29

Źródło: giełda N. Jork, kurs walut w NBP.


Tab. 8. CENA ŚREDNIA ZŁOTA ZŁOMOWEGO
NA RYNKU KRAJOWYM
(prezentowane notowania nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa)

Data 1 g złota
pr. 585-14K
(w PLN)
Zmiana
%
03.06.2019 80,40
-
04.06.2019 80,69 +0,36
05.06.2019 80,51 -0,22
06.06.2019 80,79 +0,34
07.06.2019 81,02 +0,28
10.06.2019 80,67 -0,43
11.06.2019 80,28 -0,48
12.06.2019 80,03 -0,31
13.06.2019 80,80 +0,96
14.06.2019 81,13 +0,40
17.06.2019 81,44 +0,38
18.06.2019 81,88 +0,54
19.06.2019 81,10 -0,81
21.06.2019 82,03 +1,14
24.06.2019 83,11 +1,31
25.06.2019 82,86 -0,30
26.06.2019 83,24 +0,45
w przeliczeniu na próbę złota
(w PLN)
333 (8K) = 47,38
375 (9K) = 53,35
500 (12K) = 71.14

750 (18K) = 106,71

900 (21,6K) = 128,06

916 (22K) = 130,33

960 (23K) = 136,59

986 (23,7K) = 140,29
999,9 (24K) = 142,27
Źródło: krajowy rynek złota.

WYKRES 1. UNCJA ZŁOTA
WEDŁUG CENY MAKSYMALNEJ I MINIMALNEJ
W LATACH 2000-2016


Zobacz lata pozostałe...


WYKRES 2. CENA BIEŻĄCA UNCJI ZŁOTA, SREBRA, PLATYNY,
PALLADU WEDŁUG GIEŁDY TOWAROWEJ N. JORK (w USD)
(aktualizacja w każdej minucie według czasu NY TIME, użyj funkcji przeglądarki "odśwież")

Uncja złota (Au)
(w USD)
Uncja srebra (Ag)
(w USD)
Cena złota według uncji w USD Cena srebra według uncji w USD
Uncja platyny (Pt)
(w USD)
Uncja palladu (Pd)
(w USD)
Cena platyny według uncji w USD Cena palladu według uncji w USD


WYKRES 3. CENA BIEŻACA KILOGRAMA ZŁOTA, SREBRA
WEDŁUG GIEŁDY TOWAROWEJ N. JORK (w USD)

Złoto - 1 kg
(w USD)
Srebro - 1 kg
(w USD)
Cena złota wwedług 1 kg w USD Cena srebra według 1 kg w USD


WYKRES 4. CENA BIEŻĄCA UNCJI ZŁOTA
WEDŁUG EURO, FUNTA SZTERLINGA,
FRANKA SZWAJCARSKIEGO, JENA - giełda towarowa N. Jork

Uncja złota
(EUR)
Uncja złota
(GBP)
Cena złota według uncji w EURO Cena złota wedlug uncji w POUNDS STERLING
Uncja złota
(CHF)
Uncja złota
(JPY)
Cena złota według uncji w SWISS FRANCS Cena złota według uncji w JAPANESE YEN
Źródło: kitco.com.


WYKRES 5. CENA BIEŻACA UNCJI ZŁOTA, SREBRA, PLATYNY, PALLADU, RODU
WEDŁUG N. YORK TIME, LONDON GOLD FIX., AM-PM - Greenwich Mean Time*
(*Fixing dla złota, platyny i palladu ustalany jest dwa razy dziennie o godz. 10.30 i 15.00 GMT,
a dla srebra raz dziennie o godz. 12.00 GMT)

Cena złota, srebra, platyny, palladu, rodu według notowań bieżących-GIEŁDA N.JORK

Źródło: kitco.com


Wykres 6. CENA UNCJI ZŁOTA (w USD)
WEDŁUG OSTATNICH 60 DNI, 6 MIESIĘCY, ROKU, 5 LAT

Źródło: kitco.com.


Korzystając z naszej strony zgadzasz się na użycie plików cookie. X