Ceny złota - notowania złota - kurs złota - informacje

 • Decyzja zapadła! Sąd w Chile wydał decyzję o ostatecznej likwidacji gigantycznej kopalni złota i srebra znajdującej się w pobliżu granicy z Argentyną. Właściciel kopalni musi ponadto zapłacić karę  9 mln dolarów za szkody wyrządzone środowisku i lokalnej społeczności. 
 • Wydawać by się mogło, że wysoka wartość złota generować będzie wzmożone obroty w placówkach jubilerskich. Nic podobnego! Zdaniem handlowców jest bardzo źle. W obecnej sytuacji pandemii najlepiej mają się lombardy, nie tylko w Polsce. Ich konkurencyjna oferta cenowa wobec detalicznej w sklepach powoduje coraz większe zainteresowanie klientów. Pozostaje tylko pytanie o jakość sprzedawanego złota.
 • Złoto i srebro okazały się w obecnym roku najlepszymi aktywami. Główne czynniki  wpływające na korektę ich wartości oraz zainteresowanie inwestycyjne, to deprecjacja dolara i wizja inflacji.
 • Na krajowym rynku jubilerskim nowy trend: klienci z zamiarem nabycia obrączek kupują złoto złomowe w lombardach zlecając usługę ich wykonania w zakładach rzemieślniczych. Koszt średni robocizny obrączek gładkich wynosi 300zł. W stolicy  500zł. Największym powodzeniem cieszą się "kółka małżeńskie" o masie 6-8g.
 • Złoto i pallad na jednakowym poziomie wartości. W świetle ostatnich notowań giełdowych  są niemal identyczne, odpowiednio 2034,80dol. i 2 031,00dol. 
 • Aktualna sytuacja na świecie wynikająca z pogarszających się skutków pandemii oraz echa ekonomicznego spowodowała, że złoto osiągnęło przewidywaną, magiczną wartość przekraczającą 2030dol. za uncję. Wzrasta także cena uncji srebra postrzeganego przez inwestorów jako zasadnej alternatywy inwestycyjnej.   
 • Wartość złota na rynku krajowym, w świetle jego notowań na giełdzie w relacji z dolarem w NBP, wzrosła w lipcu do sierpnia br. 4,5proc. 
 • Srebro, wobec pozostałych metali szlachetnych, wykazuje obecnie najwyższy trend wzrostu wartości. Uncja wyceniona jest niemal na 23 dolary za uncję. 
 • W Japonii opracowano nowy minerał o nazwie pentadiament. Jest twardszy od tradycyjnego diamentu. Uzyskany został metodą przestawiania atomów węgla w diamencie i wykorzystany ma być w przemyśle.
 • Naukowcy z University of Tsukuba w Japonii opracowali metodę przestawiania atomów węgla w diamencie, która uczyniła minerał twardszym niż dotychczas. Eksperci patrzą w przyszłość z optymizmem, wierząc, że pentadiament znajdzie zastosowanie w przemyśle.
 • Japońscy naukowcy stworzyli nowy rodzaj diamentu
 • Japońscy naukowcy stworzyli nowy rodzaj diamentu (Pixabay)
 • Japońscy naukowcy z University of Tsukuba opracowali pentadiament - nowy minerał, który jest twardszy od tradycyjnego diamentu. W swojej pracy wykorzystali specjalną metodę, polegającą na przestawianiu atomów węgla w diamencie.
 • Kruszec złota nadal zwyżkuje! Obecna sytuacja powoduje zwiększające się zainteresowanie inwestorów i gospodarstw domowych tym metalem. Wziąwszy pod uwagę zerwanie w ostatnim półroczu  miliardowych lokat w bankach przez konsumentów, kurs złota nie dziwi. Pojawiają się opinie, że do końca tego roku cena złota może osiągnąć wartość 2 000dol.
 • Wartość złota w czerwcu wobec maja, liczona według notowań giełdowych do ceny dolara amerykańskiego w NBP, spadła ponad 4proc.
 • Narodowy Bank Polski posiada obecnie 228,6 t. złota. Z tej masy 105 t. znajduje się w skarbcu NBP. W latach 2018–2019 rezerwy złota banku centralnego zwiększono o 125,7 t. W 2018 r. NBP zakupił 25,7 t. kruszcu i w 2019 r. kolejne 100 ton.
 • Wzrost notowań złota na świecie przełożył się w rezultacie na ceny jego wyrobów na rynku krajowym. W obrocie detalicznym cena wyrobu kształtuje się obecnie od 350-450 zł/1g pr. 585. Wziąwszy pod uwagę okres pandemii i tak duże przeszacowanie wartości kruszcu, obroty - zdaniem handlowców - pozostawiają wiele do życzenia.
 • W okresie styczeń-maj najwyższy wzrost cen złota na rynku krajowym, w relacji notowań giełdowych i ceny USD w NBP, odnotowano w kwietniu br. Według stycznia wartość kruszcu wzrosła niemal 10proc.
 • Franklin Roosevelt podpisał zarządzenie w 1933 r. zakazujące obywatelom USA gromadzenia złota. Posiadanie złota (z wyjątkiem jubilerów, dentystów, elektryków i innych pracowników przemysłu) było zagrożone karą grzywny do 10.000 dolarów lub karą 10 lat więzienia.
 • Cena kruszcu złota, w świetle pogarszających się nadal wskaźników gospodarczych na świecie związanych z pandemią, może w niedalekiej przyszłości osiągnąć wartość 2 tys. dol. za uncję. W odniesieniu do Polski, wartość ta uzależniona będzie dodatkowo od presji dolara na naszą walutę.
 • Przyszłe, gospodarcze skutki szalejącego na świecie wirusa sprawiły, że kruszec złota wyceniony został w kwietniu br. na 7 tys. zł za uncję - jak nigdy dotąd. Cena tego metalu w formie sztabek i monet jest jeszcze wyższa. Wziąwszy pod uwagę wydłużającą się realizację dostaw złota, spodziewać należy się dalszego wzrostu jego  wartości. Przypomnę, że najniższą cenę złota na świecie odnotowano w 1833 r., tj. 19,3939 dol.
 • Połowa popytu na srebro generowana jest przez przemysł. Jego wartość spadła w tym roku o 32 proc. do ok. 12 dolarów za uncję. Z kolei wartość miedzi spadła w tym roku o 22 proc. Kurs wynosi obecnie mniej, niż 5 tys. dolarów za tonę.
 • Złoto w rankingu alternatyw portfela inwestycyjnego, poza dużą płynnością, przynosi od 20 lat najwyższą stopę zwrotu. Obecna dynamika wartości tego kruszcu na giełdach jest pokłosiem sytuacji na świecie związanej z szalejącym wirusem i niskimi stopami procentowymi.
 • Według danych GUS, w grudniu zeszłego roku nastąpiła likwidacja 9,5 tys, placówek handlowych. Pewien odsetek stanowią, niestety, sklepy jubilerskie. Głównym czynnikiem tego stanu jest zakaz handlu w niedziele oraz w przypadku małych firm - brak chętnych do przejęcia rodzinnego "interesu".
 • Trwający konflikt na Bliskim Wschodzie wyzwala znaczący wzrost ceny ropy oraz złota. Wartość uncji kruszcu szybuje już w kierunku 1600 dol. wykazując trend wzrostowy.
 • W 2019 roku najwyższy wzrost ceny złota na rynku polskim - w relacji notowań giełdowych z USD w NBP - miał miejsce we wrześniu. Wartość kruszcu w przeliczeniu na 1 gram  "fine gold" wyceniona została na 191,99PLN. Według stycznia był to wzrost 22,99proc.
 • W jednym z centrów handlowych w kraju złodzieje dokonali w nocy, parę dni przed świętami, brutalnego włamania oraz kradzieży wyrobów jubilerskich. Złodziei dotąd nie zatrzymano. Akcja Policji trwa.
 • Brytyjczyk znalazł w rzece, na terenie Szkocji, bryłkę złota o rekordowej masie 121,3 g. Wyceniona została na niemal 80 tys. funtów.  Obowiązujące prawo w tym kraju nakazuje, że tego typu znaleziska są własnością Królowej.
 • Najwyżej wycenianym metalem szlachetnym jest obecnie pallad, nazywany "nowym złotem". Uncję tego metalu, na początku grudnia 2019, wyceniono na ponad 1 830 dol. W relacji z ceną 1 USD w NBP, daje to kwotę ponad 7 140 zł.
 • „London Gold Fixing” przestał istnieć 20 marca 2105 roku. Nie są znane racjonalne przesłanki jego zamknięcia. Nowe ustalenia złota w Londynie od tego czasu zwane są "Ceną złota LBMA".
 • Bursztynowa komnata, zwana ósmym cudem świata, nie została dotąd odnaleziona - od czasów II wojny światowej. Jej poszukiwacze przekonani są, że ukryto ją w Polsce. Wskazywanym miejscem jest część północno-wschodnia.
 • Z muzeum państwowego w Dreźnie skradziono brylanty. Z uwagi na ich znaczącą wartość historyczną, jak i samych kamieni, wycena rynkowa precjozów jest trudna. Do chwili obecnej sprawców napadu nie ujęto.
 • Złoto nazywane jest często "bożym pieniądzem".
 • W ostatnim dziesięcioleciu najwyższy wzrost wartości złota odnotowano w 2010 r. Najwyższy natomiast spadek notowań kruszcu nastąpił w 2013 r. (patrz ceny złota)
 • Spośród ankietowanych konsumentów, którzy dokonali w ostatnich 3 miesiącach zakupu złota - w różnej formie, dominujący wskaźnik w strukturze stanowili mężczyźni w wieku 26-45 lat, z wykształceniem średnim. Efekty badawcze pozwoliły ponadto na stwierdzenie, że dla ponad 45proc. z nich źródłem zakupu były tylko lombardy.
 • Jak podaje WP w RPA znaleziono niezwykły, ponad 20-karatowy, niebieski diament. Dzięki swojej niezwykłej niebieskiej barwie jego wartość może sięgnąć kilkanaście milionów dolarów.
 • Poza zmiennością cen akcji, czynnikiem szczególnie wpływającym na obecny, wzrostowy trend wartości złota jest rosnące zapotrzebowanie na to dobro przez banki centralne.
 • Napięcie handlowe na linii Chiny-USA wywindowało na giełdzie w środę, 07.08.2019, cenę złota do ponad 1508 dol. za uncję.  Znaczny odsetek znawców tematu i inwestorów nie wierzył takiemu wzrostu wartości kruszcu. Można przyjąć, że jest to przejściowy, wzrostowy trend. Czas pokaże, czy rzeczywiście.
 • Zasoby polskiego złota stawiają nasz kraj obecnie na 22. miejscu wśród banków centralnych na świecie i 11. w Europie. Polska - według oficjalnych źródeł - posiada ponad 228 ton.
 • Od 2017 r. Chiny są największym producentem złota na świecie. Według oficjalnych źródeł roczna produkcja wyniosła ponad 440 ton. Miejsce drugie przypada Australii (300 t.) i trzecie Rosji (255 t.). Dopiero na miejscu 4. są USA z produkcją 245 ton.
 • Zdaniem amerykańskich naukowców, struktura diamentów pozwala ustalić czas powstawania kontynentów na Ziemi. 
 • Wiek naturalnych diamentów wynosi od 1 do 3 miliarda lat, co odpowiada 22-73 proc. istnienia Ziemi.
 • Pomysłodawcą oząbkowania monet, zawierających metale szlachetne, jest fizyk angielski I. Newton - odkrywca trzech zasad dynamiki.
 • Największe złoża diamentów znajdują się w obszarze Kraterie Popigai w Rosji. Uderzenie asteroidu zapewniło wystarczającą ilość ciepła i energii, aby przekształcić materiały powierzchniowe węgla w diament . Diamenty te mają szczególną jakość przemysłową.
 • Szwajcaria była ostatnim krajem, którego waluta związana była ze złotem. 40% franka szwajcarskiego wspierane było kruszcem do momentu przystąpienia tego kraju do Międzynarodowego Funduszu Walutowego w 1999 roku.
 • Światowe zapasy złota stale rosną, także wśród gospodarstw domowych.  Jednym z czynników jest fakt, że złoto - w przeciwieństwie do innych surowców - jest praktycznie niezniszczalne i nie jest konsumowane. Najwyższe rezerwy złota znajdują się obecnie w USA - około 8 123 t., Niemcy posiadają 3 417 t. i Międzynarodowy Fundusz Walutowy 3 217 t. Listę potentatów zamyka Francja dysponując masą 2 586 ton.

Korzystając z naszej strony zgadzasz się na użycie plików cookie. X